Čia rimtai šitaip iškilmingai žygiuoja?
Žvaigždžių karuose Palpatinas tokius stormtrooper'ius savo raknkomis sutvarkytų ...