Announcement

Collapse
No announcement yet.

[LT] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karų istorija

Collapse
X
 
 • Filtras
 • Laikas
 • Rodyti
Ištrinti viską
Naujas pranešimas

 • #16  Klecko mūšis


  Ką tik pasirodžiusi knyga „Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos“ ryškiai išsiskirs iš visų iki šiol Lietuvoje išleistų panašių knygų. Tai savo turiniu ir sudarymo principu unikalus leidinys. Joje gausu autentiškų iliustracijų, žemėlapių, mūšių schemų, ginklų nuotraukų. Glaustai ir įdomiai aprašomos įvairių laikotarpių karybos raidos tendencijos, ginkluotės vystymasis, Lietuvos geopolitinė situacija.DELFI pateikia keletą ištraukų iš šios knygos. Šįkart apie Klecko mūšį.
  Klecko mūšio žemėlapis  Mūšio priešistorė: Lietuva ir Krymo chanatas XV – XVI a.

  Aukso Ordos galia XIV a. antroje pusėje, prasidėjus vidaus kivirčams tarp pretendentų į chano sostą, ėmė menkti, o jos valdžia rusų žemėms silpti. Per XV a. ji suskilo į keletą atskirų, tarpusavyje priešiškų, chanatų. Tarp jų svarbiausi buvo Didžioji Orda, Kazanės ir Krymo chanatai.

  Aukso Ordos chano Tochtamyšo vaikaitis Chadži-Girėjus remiamas Lietuvos valdovo Kazimiero 1449 m. tapo Krymo chanu. Chadži-Girėjus palaikė draugiškus santykius su Lietuva. 1466 m. jam mirus, Krymo chano soste įsitvirtino Chadži-Girėjaus sūnus Mengli-Girėjus (1468–1515). Įsitvirtinti soste jam padėjo turkai, kurių vasalu tapęs Mengli-Girėjus perėjo į Jogailaičių priešų pusę.

  Klajokliškas totorių gyvenimo būdas juos natūraliai skatino ieškoti grobio sėsliai ir turtingiau gyvenančių kaimynų kraštuose. XV a. pabaigos politinės aplinkybės skatino Krymo totorius dėtis prie sąjungos su Lietuvos priešu Maskvos valdovu Ivanu III. Pastarajam plečiant savo valdas nebuvo įmanoma išvengti Maskvos konfliktų tiek su Lietuva, tiek su Didžiąja Orda, kurios chanai iki pat 1480 m. neatsisakė savo bandymų išlaikyti viršenybės Maskvos atžvilgiu.
  Kadangi Lietuva artimesnius ir draugiškesnius santykius palaikė su Didžiosios Ordos chanu Achmatu, kuris buvo priešas numeris vienas tiek Maskvai, tiek Krymui – visai natūralu, kad jo priešai tapo draugais iš išskaičiavimo. 1480 m. sąjunga tarp Maskvos ir Krymo tapo politine realybe, o LDK žemės tapo totorių plėšikiškų antpuolių taikiniu. Tarp jų bene labiausiai pagarsėjo 1482 m. įvykęs Kijevo nusiaubimas, kurio metu į totorių nelaisvę pakliuvo aukščiausias vietinės valdžios pareigūnas – Jonas Chodkevičius su visa savo šeima.

  Kilus karui tarp Lietuvos ir Maskvos (1500–1503) totorių antpuoliai ėmė siekti centrines LDK sritis. Net ir sostinės Vilniaus gyventojus totorių antpuolių grėsmė paskatino imtis ręsti gynybinę mūro sieną aplink savo miestą.

  Mengli-Girėjaus priešiškumą Lietuvai dar labiau didino tai, kad jos teritorijoje buvo priglaustas sumuštos ir jau nustojusios egzistuoti Didžiosios Ordos chanas Šach-Achmatas bei LDK mėginimai prieš Krymą pasitelkti Nogajaus totorius. Todėl net ir tada, kai tarp Lietuvos ir Maskvos1503 m. buvo sudarytos paliaubos, Krymo totoriai tęsė antpuolius prieš Lietuvą.

  1505 m. rugpjūtį Krymo chanas pasiuntė vyriausią savo sūnų Mohametą su 5000 karių plėšti LDK žemių. Įkūrę stovyklą prie Minsko judrūs totorių būriai pasklido Vilniaus ir Polocko, Vitebsko ir Drucko, Slucko ir Naugarduko kryptimis. Krymo totoriams toks žygis pasitarnavo ne tik kaip grobio šaltinis, bet ir kaip politinio spaudimo priemonė.
  Krymo totoriams ramybės vis nedavė Šach-Achmato likimas ir todėl 1506 m. pavasarį derybų Vilniuje metu jie, siekdami, kad jis būtų nubaustas mirties bausme, derėjosi ir dėl „amžinos taikos“, ir dėl galimos sąjungos prieš Maskvą. Galiausiai, Lietuvos valdovas Aleksandras sutiko įkalinti savo seną sąjungininką. Kol Vilniuje vyko derybos, Mengli-Girėjus nusprendė nepraleisti progos dar kartą išbandyti karinę sėkmę Lietuvoje, tačiau, skirtingai nei 1505 m., šįkart „pasisvečiavimas“ pasibaigė dideliu mūšiu.

  Totorių kariuomenė

  Strateginį privalumą totoriams laidavo jų pagrindinės buveinės – Krymo pusiasalio – nuošalumas nuo stiprių galios centrų, tokių kaip Lenkija, Lietuva ar Maskvos valstybė. Nuo sėsliai gyvenančių visuomenių atskirti plačių stepių ir turėdami „gerai užrakinamus Krymo vartus“ – įtvirtintą Perekopo sąsmauką – totoriai turėjo sunkiai pasiekiamą lizdą, iš kurio savo ruožtu galėdavo nesunkiai leistis į tolimus žygius.
  Taktinį pranašumą sąlygojo jų lengvoji kavalerija. Kiekvienas raitelis su savimi vesdavosi po tris atsarginius žirgus, kuriuos keičiant totorių raiteliai galėdavo judėti taip sparčiai, jog anaiptol ne visada žinia apie totorių reidą galėdavo užbėgti jiems už akių. Totoriams tai leisdavo pasiekti netikėtumo efektą. Laiku neįspėtas kraštas tapdavo lengvu grobikų „eksploatacijos“ objektu.

  Iš kitos pusės, nesant masinės reguliarios kariuomenės, bajorų pašauktinės kariuomenės mobilizacija galėdavo užtrukti tol, kol jos jau nebereikėdavo, nes po apiplėšimo totoriai stengdavosi pasitraukti kaip įmanoma sparčiau.

  Būtent šios struktūrinės-organizacinės Lietuvos karinės organizacijos silpnosios vietos leido totoriams dažnai nebaudžiamiems plėšti LDK žemes XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje. Tiesa, dar XV a. pabaigoje artimiausiai Krymo esančiose Lenkijos ir Lietuvos valdose pasirodė pirmosios reguliarios samdinių įgulos, bet šis reiškinys dar nebuvo prigijęs centrinėse LDK srityse.


  Lietuvos kariuomenė

  XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje Lietuvos karinės organizacijos struktūros pagrindą vis dar sudarė kilmingųjų pašauktinė raitelių kariuomenė. Kaip ir kiekvienoje riterių kariuomenėje Lietuvos kariuomenėje buvo sunkiau ir lengviau ginkluotų raitelių, stipresnių ir silpnesnių dalinių. Karinės patirties ir ginkluotės kokybės požiūriu vertingiausius dalinius sudarydavo didžiojo kunigaikščio dvaro vėliava bei didikų privatūs daliniai.

  Visuotinio šaukimo metu didesniąją visos kariuomenės dalį sudarydavo iš pavietų į savo vėliavas susirinkę bajorai. Šių dalinių kovinė vertė buvo menkesnė, bet ir jie sugebėdavo pasireikšti mūšio lauke. Pagrindiniai tokios kariuomenės ginklai buvo ietys ir kalavijai. Artilerija to meto Lietuvos kariuomenėje dar nevaidino didesnio savarankiško vaidmens, bet buvo įprastas atributas, kuris mūšio lauke vis dėlto praversdavo.

  Pašauktinės kariuomenės silpnąsias savybes (santykinai nedidelę kovinę patirtį, ne visada patenkinamą discipliną) bandyta kompensuoti samdiniais – kariais profesionalais.


  Vilnius Aleksandro valdymo laikais. Žemutinė ir Aukštutinė pilys XVI a. pradžioje. Dešinėje pusėje ant kalvos – Aukštutinė pilis; Apačioje – dalis Žemutinės pilies pastatų: viduryje – gotikinė Vilniaus katedra, į dešinę nuo jos – XIV a. pirmojoje pusėje statytas Mažojo gynybinio aptvaro vartų bokštas, už šio bokšto – Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai. Iki XV a. pabaigos gynybinės sienos saugojo tik Vilniaus pilis,miestas buvo neapsaugotas. Kai Krymo totorių antpuoliai ėmė pasiekti Vilniaus apylinkes, Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras, tenkindamas Vilniaus gyventojų prašymą, 1503 m. Gardine išleista privilegija nurodė statyti miesto gynybinę mūro sieną.


  Totorių įsiveržimas

  1506 m. vasarą totoriai įsiveržė į LDK valdas gerai nusiteikę. Metais ankstesnis jų žygis leido jiems „smagintis“ Vilniaus ir Polocko, Vitebsko ir Drucko, Naugarduko ir Slucko apylinkėse – tikrajame LDK branduolyje, tankiausiai apgyventame ir turtingiausiame krašte. Totoriai neturėjo pagrindo įtarti, kad sėkmė nuo jų šį kartą nusisuks.

  Pats žygis į LDK gilumą prasidėjo gegužės pabaigoje. Jam vadovavo jaunesnieji Mengli-Girėjaus sūnūs Fatihas ir Burnašas. Ekspedicines pajėgas sudarė maždaug 4000 totorių, turėję apie 10000 žirgų. Jodami stepėmis tarp Lietuvos ir Maskvos valdų totoriai kasdien sukardavo maždaug po 25 km ir per maždaug 50 dienų įveikė apie 900 km atstumą. Ties Lojovu jie persikėlė į dešinįjį Dniepro krantą ir paspartinę žygio tempą pasileido tiesiai vakarų kryptimi link Mozyriaus ir Slucko.

  Galiausiai apie liepos 20–22 d. jie sustojo. Vietą savo stovyklavietei jie pasirinko prie Klecko miesto, kuris dar 1503 m. buvo jų sunaikintas ir nekėlė pavojaus, o stovėdamas ant kelių, vedančių į Pinską, Vilnių, Nesvyžių ir Slucką, buvo itin geras punktas išpuoliams, kuriuos totoriai vykdė pasiskirstę mažesniais būriais.

  Lietuvos kariuomenės mobilizacija, vadai ir pirmieji susidūrimai

  Staigus totorių įsiveržimas sutrukdė tiesiogiai paliestų pavietų bajorijai mobilizuotis, o jų mažesnių būrių plėšimai Volkovysko, Ašmenos ir Minsko kryptimis vertė paskubomis organizuoti atkirtį. Kariuomenės mobilizacijai palankia aplinkybe tapo tai, kad Lydoje liepos 24 d. turėjo rinktis LDK seimas. Tą pačią dieną ten buvo atvykęs jau mirtinai negaluojantis LDK valdovas Aleksandras – gavus žinią apie totorių įsiveržimą, jis vyriausiais kariuomenės vadais paskyrė LDK etmoną Stanislovą Kišką ir savo favoritą, dvaro maršalką, kunigaikštį Mykolą Glinskį, o pats grįžo į Vilnių.

  Stanislovas Kiška nebuvo labai gabus karvedys, bet jau turėjo tam tikros patirties kovose su totoriais ir maskvėnais (po to, kai 1502 m. jam pavyko apginti Smolenską nuo maskvėnų, jam buvo patikėtos etmono pareigos). Kur kas geriau karybos meną išmanė totorių kilmės Mykolas Glinskis. Savo jaunystės metais jis karybos pagrindų išmoko Italijoje – krašte, kur tuo metu vyko svarbiausi Europos karai. Paskui keletą metų tarnavo vokiečių imperatoriaus Frydricho III dvare ir turėjo gausybę progų dalyvauti karinėse operacijose prieš fryzus, prieš Ispanijos musulmonus ir kt. Grįžęs į gimtuosius kraštus, jis ėmėsi kavalerijos reformos: 1501 m. su diplomatine misija apsilankęs Vengrijoje, iš ten jis atsinešė reikiamą pavyzdį ir ėmėsi Lietuvoje formuoti rytietiškais ginklais ginkluotus ir kovoms su turkais ypač tinkančius samdytos kavalerijos dalinius – husarus. Glinskis neblogai išmanė ir Antikos karybos autoritetus, iš kurių tais laikais mokėsi naujovėms atviri Europos šalių valdovai ir jų geriausi karvedžiai.

  Pirmomis dienomis po žinios apie totorių plėšimus, buvo paskelbta bajorų mobilizacija. Liepos 29 d. Lydoje jau turėjo būti susitelkusios kaimyninių pavietų vėliavos ir didikų pulkai. Tuo pat metu Glinskis išsiuntė žvalgybinį husarų būrį, kuriam pavyko užklupti nedidelį totorių padalinį. Žuvusių totorių galvos buvo nukirstos ir atneštos į Lydą kaip savotiškas karo trofėjus. Tačiau kur kas vertingesnis buvo ten pat atvestas gyvas „liežuvis“ (taip buvo vadinami priešo žmonės, iš kurių buvo kvočiama informacija).

  Gavusi naudingos informacijos LDK karo vadovybė nusprendė žygiuoti į Naugarduką, kurį pasiekė po vienos dienos žygio (liepos 30–31 d., 52 km). Vis dar nežinota, kur totoriai buvo įkūrę savo pagrindinę stovyklavietę. Vėl buvo siunčiami žvalgybiniai būriai, o į Naugarduką suplaukė dar kelių pavietų vėliavos (Naugarduko, Minsko).

  Pačioje rugpjūčio pradžioje kampanijoje dalyvaujančią LDK kariuomenę jau sudarė maždaug 7000 karių. Iš jų maždaug 6000 sudarė LDK bajorai, be jų dar buvo samdinių husarų ir karaliaus dvaro lenkų vėliava.

  Totoriai užpultame krašte jau darbavosi kokias 10 dienų ir vis labiau reikėjo atsižvelgti į tai, kad jie tuoj bus pasiruošę trauktis į Krymą. Pagaliau rugpjūčio 3 d. Andriejaus ir Jurgio Nemiraičių būriui pavyko pagauti šešis totorius ties Horodiščės miesteliu. Belaisviai prisipažino, kad chanaičiai tūno prie Klecko. Dar tos pačios dienos vakarą išžygiuota ir per naktį, per kalvotą ir molingą vietovę buvo įveiktas 30 km atstumas.

  Pasiekus Ostašino miestelį iš bėglių sužinota, kad totoriai siautėja visai arti. Priešais pagrindinę koloną traukė avangardas, kurį savo ruožtu saugojo trys žvalgybiniai būriai. Netrukus avangardas pajuto arti esant nedidelį totorių dalinį ir pasileido jo pavymui. Ties Iškoldės miesteliu totoriai buvo apsupti ir nesunkiai sumušti. Dalis jų išvengė žūties ir aplinkiniais keliais pasiekė Klecką.

  Pagrindinėje stovyklavietėje buvę totoriai jau tą pačią dieną – rugpjūčio ketvirtą – sužinojo apie link jų judančią Lietuvos kariuomenę. Totoriai nusprendė laukti savo priešų vietoje, nes jie nebuvo nusiteikę bėgti pametę grobį, kuriam „surinkti“ prireikė keleto mėnesių darbo.


  Iliustracija iš Aleksandro Gvanjinio knygos „Europos Sarmatijos aprašymas“,vaizduojanti mūšį su totoriais. Paplitusi nuomonė, jog čia vaizduojamas lietuvių mūšis prieš Krymo totorius prie Klecko 1506m. A. Gvanjinio knygoje konkrečiai nenurodoma, koks mūšis vaizduojamas, tačiau labiausiai tikėtina, kad čia vaizduojamas 1512 m. Lopušnos mūšis, kuriame jungtinė lietuvių ir lenkų kariuomenė sumušė įsiveržusias Krymo totorių pajėgas. Iliustracijos centre matoma vėliava su Lenkijos pajėgoms vadovavusio N. Kamenckio giminės herbu. Lietuvos pajėgoms šiame mūšyje vadovavo iš maskvėnų nelaisvės išsivadavęs didysisetmonas K. Ostrogiškis.

  Mūšis

  Po susidūrimo ties Iškolde LDK kariuomenė tą pačią dieną sukorė dar 23 km ir iki Klecko priartėjo 20 km atstumu. Rugpjūčio 3 d. pavakare pradėję žygį ir per visą sekančią dieną joję, LDK kariai įveikė 80 km atstumą per 24 val. Toks žygio tempas tais laikais buvo maksimali ištvermingumo riba.

  Rugpjūčio 5 d. paryčiais žygio vargai etmoną Stanislovą Kišką išvertė iš kojų. Jis pageidavo toliau važiuoti vežimu, bet kampanijoje dalyvavę Lietuvos ponai apsisprendė visą vadovavimą patikėti Mykolui Glinskiui. Pastarasis siekė ne šiaip sau išvaryti priešą iš krašto, bet jį visiškai sunaikinti. Norint pasiekti šį tikslą reikėjo atkirsti priešui patogiausią pasitraukimo kelią. Todėl visa kariuomenė persikėlė nuo kelio Naugardukas–Kleckas į Pinsko kelią, kuris į Klecką vedė iš pietvakarių.

  Artėdama link Klecko nuo Pinsko pusės LDK kariuomenė išėjo ant aukštumos, nuo kurios buvo matyti Kleckas ir jo kaimynystėje tarp Lanios ir Cepros upių išsirikiavusi totorių kariuomenė. Totoriai buvo neblogai įsitvirtinę: Lanios upės krantai buvo pelkėti, jiems už nugaros plytėjo 200 m pločio ir 10 m gylio griova. Apsupti totorius tokioje pozicijoje būtų buvę labai sudėtinga, antra vertus, vietos kompaktiškumas ir jiems patiems neleido laisvai manevruoti.

  Pirmieji susidūrimai tarp totorių ir LDK karių prasidėjo apie pusiaudienį: husarai, ieškodami tinkamų brastų, susidūrė su kitą krantą saugančiais totorių būriais. Tuo tarpu kiti LDK kariai dviejose vietose rentė perkėlas per upę. Priedangą jų darbui teikė dviejų patrankų, šautuvų ir lankų ugnis. Savo ruožtu totoriai šaudė iš lankų aukšta trajektorija ir apipylė tankiai sustojusias LDK kariuomenės vėliavas strėlių kruša. Siekdama sumažinti nuostolius Lietuvos kariuomenės rikiuotė išretėjo.
  Per tris valandas abi perkėlos buvo paruoštos. Sunkioji kavalerija vėl susirikiavo į tankią rikiuotę.

  Buvo suformuotos dvi kolonos, kurios turėjo pulti Krasnystavo palivarko, už kurio stovėjo pagrindinės totorių pajėgos, kryptimi. Dalis maršalkos Zaberezinskio karių išsiveržė į priekį, bet totoriai juos atmušė. Totoriai, nukirtę žuvusio raštininko Kopčiaus galvą, ją pamovė ant mieto ir ėmė įžūliai tyčiotis iš likusių gyvųjų. Tada Glinskis davė komandą puolimui ir nuaidėjus trimitų garsams LDK kariuomenė pakilo į ataką.

  Pirmoji upę forsavo dešinioji kolona, kuri turėjo užkirsti pagrindinį totorių atsitraukimo kelią. Įkalnėn judančią lietuvių koloną totorių pagrindinėms pajėgoms pavyko sustabdyti. Apsupti lietuviai iš visų jėgų gynėsi nuo juos apspitusių totorių. Tuo metu Glinskis metė atakon kairiąją koloną, kuri pralaužė nestiprią priešais ją stovėjusių totorių užtvarą. Su šia kolona Glinskis padarydamas 700 m lankstą apėjo lietuvių dešiniąją koloną spaudusius totorius iš kairės ir visu ypu įsirėžė į jų dešinįjį flangą. Pagrindinės totorių pajėgos skilo pusiau.

  Gavusi erdvės įsibėgėjimui dar kartą smogė dešinioji lietuvių kolona. Anot Bychoveco kronikos, LDK daliniai taip suspaudė totorius, kad jie nebegalėjo aktyviai priešintis („totoriai ne tik negalėjo kautis, bet nei akių, nei rankos pakelti prieš lietuvių kariuomenę“). Neatlaikiusi tokio spaudimo totorių rikiuotė galutinai suiro ir prasidėjo masinis bėgimas iš mūšio lauko rytų kryptimi.

  Sprunkančius totorius persekiojo lengvoji kairiojo lietuvių sparno kavalerija, kuri užėmusi perkėlas per Cepros upę, uždarė totorius tartum maiše. Likę totoriai strimgalviais pasileido per Cepros upę, kur jų prigėrė tiek, kad aforizmų nevengiantis Bychoveco kronikos autorius rašė, kad lietuviai per upėje prigėrusių totorių ir jų žirgų lavonus perėjo pėsčiomis ir raitomis. Upę įveikusius bėglius LDK kariai toliau persekiojo iki sutemų. Link Krymo bėgusius totorių likučius dar mušė vietiniai gyventojai ties Slucku, Ovruču ir Žitomiru. Mažai kas iš jų grįžo papasakoti savo namiškiams apie tai, kas nutiko.

  Mūšio atgarsiai ir pasekmės

  Užvaldytoje stovykloje lietuviai rado visas totorių prisiplėštas gėrybes: auksą, sidabrą, brangius rūbus, daugybę (gal net 30 tūkstančių) vertingų žirgų. Po mūšio iš totorių nelaisvės galėjo būti išvaduota apie 40 tūkstančių žmonių. Net jeigu tokie žirgų ir žmonių skaičiai ir pernelyg išpūsti, jie vis dėlto aiškiai rodo, kad totoriai jau buvo spėję surinkti tokį grobį, dėl kurio ryžosi rizikuoti ir stoti į kovą.

  Atsipūtę ir „neapsakomo džiaugsmo bei linksmybės“ apimti kariai toliau buvusioje totorių stovykloje laukė pavienių totorių būrių, kurie nieko apie mūšį nežinodami grįždavo iš grobiamųjų reidų į savo stovyklavietę. Paskutiniai totoriai buvo išgaudyti rugpjūčio 8 d. Mūšio nugalėtojas Mykolas Glinskis triumfuodamas grįžo į Vilnių rugpjūčio 12 d. Džiugi žinia dar spėjo pasiekti mirštantį valdovą Aleksandrą.

  Mengli-Girėjus gavęs žinią apie totoriams fatališkai pasibaigusį mūšį, tuojau pat išsiuntė savo pasiuntinį į Vilnių, kuris turėjo pranešti, kad chanas labai noriai laikysis gegužės mėnesį suderėtos taikos.

  Pasiuntinys taip pat gabeno Kazanės chano Mahometo-Amino laišką, kuriame jis Lietuvai siūlė sąjungą prieš Maskvą. Naujasis LDK valdovas Žygimantas Senasis ir taip turėjo reikalų į valias, todėl sąjunga su Krymu dar kartą buvo patvirtinta. Tiesa, po kelių metų totorių antpuoliai ir tuo pačiu kovos su jais vėl atsinaujino, todėl galime sakyti, kad politine prasme Klecko pergalės vaisiai nebuvo ilgalaikiai.

  Kita vertus Klecko mūšis buvo pirmoji stambi lietuvių pergalė po skaudaus pralaimėjimo prieš rusus Vedrošos kautynėse (1500-07-14) ir pirmoji pergalė prieš ilgai Lietuvos žmones kamavusius Krymo totorius apskritai. Ši pergalė buvo pasiekta po didelių teritorinių nuostolių, kuriuos Lietuva patyrė Rusijos naudai 1500–1503 m. kare. Bychoveco kronikos minimas „neapsakomas džiaugsmas ir linksmybė“ kaip tik ir perteikia tą ūpo pakilimą, kuris leido toliau kovoti ir nepalūžti.

  Be to, Bychoveco kronikoje esančiame pasakojime apie Klecko mūšį galima atpažinti krikščionių kovos su kitatikiais motyvus: totoriai tai „pagonijos“ atstovai, o pati pergalė prieš juos reiškė „neapsakomą Dievo gailestingumą Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei ir neišreiškiamą musulmonų giminės kraujo praliejimą.“ Vėlesnių kartų atmintyje Klecko mūšis išliko kaip sektinas pavyzdys pasiekęs epinės kovos mastus. XVI a. viduryje rašiusiam Mykolui Lietuviui tai buvo didis mūšis, kuriame esą tik 9000 lietuvių įveikė net 27000 totorių.

  Klecko mūšis įdomus ir karybos požiūriu. Šios kampanijos išskirtinumas – sprendimas ne totorius išvyti, bet priešą sunaikinti, užkertant jam atsitraukimo kelius. Tai galime laikyti originaliu Glinskio sprendimu. Kitas svarbus bruožas – spartus žygio tempas. Tol kol karinė vadovybė neturėjo tikslių žinių apie priešo buvimo vietą, tol kariuomenė judėjo palengva, aktyviai veikė tik žvalgybos padaliniai. Kai pagaliau buvo gauta vertinga informacija, tuomet kariuomenė pademonstravo nedažnai pasiekiamą žygio tempą (80 km per parą) ir nepriekaištingą kovingumą mūšio lauke.

  Šaltinis:https://m.delfi.lt/aktualijos/article.php?id=60809465

  Komentuoti


  • #17
   Шляхта Великого княжества

   Слово «шляхта» происходит от средневерхненемецкого Geschlecht (род, порода), или отSchlaht (битва). Из немецкого языка в XIII веке оно вместе с многими другими терминами из области государственно-правовых отношений проникло сначала в чешский, а затем в польский язык. В Польше в XIII – XIV веках словом «шляхта» стали называть формирующееся в это время военно-служилое сословие.

   С заключением в 1385 году Кревской унии и началом публикации первых земских привилеев этот термин распространился также и на территории Великого княжества Литовского (ВКЛ). Здесь в это время имели хождение другие термины для обозначения военно-служилого сословия, среди которых важнейшая роль принадлежала «боярам». В теченииXV – XVI веков различные термины в государственно-правовых документах бытовали параллельно. Но по мере эволюции политического устройства ВКЛ и оформления шляхты как единого сословия произошла постепенная унификация терминологии.

   Батальная сцена на одной из миниатюр Радзивилловской летописи XV века   Происхождение шляхетского сословия ВКЛ


   В процессе становления шляхетского сословия на территории ВКЛ можно выделить несколько этапов. Первый соответствует периоду с середины XIII до конца XIV веков. В это время в продолжение традиции Древнерусского государства княжеские дружинники и воины, происходившие с территории Полоцкого, Туровского и Смоленского княжеств по-прежнему именовались «баляры», или «бояре». Со второй половины XIII века так же именовались дружинники великого князя литовского, а также дружинники удельных князей и даже крупных землевладельцев.
   Принадлежность всех этих людей к общей группе определялась общей для всех обязанностью служить своему князю, что, в свою очередь, давало им права на получение от него кормлений и возможностей приобретения и держания земельной собственности. В состав этой категории входили лица различной социальной и имущественной принадлежности. Среди них были как потомки мелких литовских князей, а также старшей дружинной знати, являвшиеся богатыми наследными собственниками-вотчинниками своих земель, так и находящиеся в личной зависимости слуги князя, за службу получавшие от него стол, содержание, одежду, оружие и подарки, а также часть военной добычи.

   Исследования показывают, что подавляющее большинство бояр по своему имущественному положению были людьми небогатыми. Как правило, они владели лишь небольшой усадьбой и одним-двумя зависимыми людьми-челядинами, или вовсе не имели своей земельной собственности.

   Второй этап датируется временем между окончанием XIV и первой половиной XVI веков и связан с правовым оформлением военно-служилого сословия. Начало этому процессу было положено в 1387 году изданием великим князем литовским Ягайло первого земского привилея в ознаменование заключения Кревской унии с Польшей. В нем говорится, что воинская повинность в ВКЛ распространяется не только на «людей, носящих оружие, или бояр» (armigeri sive boyarines), но на всех мужчин, к этому способных.

   Те из бояр, которые принимали католическую веру, а также их наследники, получали права владеть, держать, продавать, дарить, менять свои земли по собственной доброй воле. Жившие на этих землях крестьяне должны были выполнять в его пользу те повинности, которые полагалось выполнять в пользу князя. Они также освобождались от выполнения всех других принудительных работ, за исключением замковой повинности. Привилей гарантировал эти права как в отношении самих бояр и их прямых наследников, так и в отношении их вдов.

   В 1413 году был издан Городельский привилей, адресатом которого являлись «паны, шляхтичи и бояре» (nobiles, barones, boyares) католического вероисповедания. Привилей подтверждал их старые владельческие права и предоставлял новые: занимать земские и придворные должности, участвовать в заседаниях великокняжеской Рады и в деятельности общих сеймов, распоряжаться доходами с полученных в качестве пожалований великокняжеских имений, т.е. те же права, которыми к тому времени уже пользовалась польские паны и шляхта. С целью укрепления боевого братства поляки даровали литовским боярам свои гербы. Семьи, пользующиеся одним гербом, рассматривались как родственники друг друга.

   Хотя вышеназванные права предоставлялись первоначально лишь боярам-католикам, в результате междоусобной войны 1430 – 1434 годов в ВКЛ они оказались распространены также и на православных. Соответствующие решения были проведены в привилеях Ягайлы 1432 года и Сигизмунда Кейстутовича 1434 года.
   Закрепление привилегированного характера военно-служилого сословия ВКЛ произошло в привилее Казимира IV Ягеллона, изданном в 1447 году. В этом документе нашли подтверждения права бояр на земли и собственность, дарованные им предками Казимира, были гарантированы основные права на владение, наследование, продажу, залог и обмен имений. После смерти боярина его владения не могли быть конфискованы, а передавались его наследникам. Кроме того, дочери и родственницы бояр могли выходить замуж без ведома князя или его наместника.

   Одним из важнейших положений привилея было освобождение живших во владениях бояр зависимых крестьян от уплаты любых повинностей в пользу государственной власти с передачей права на получение соответствующего дохода за их владельцем. На боярские владения распространялось также права судебного иммунитета, что делало их владельца единственным судьей для своих крестьян. Привилей подтверждал личную свободу и неприкосновенность бояр, гарантировал принцип личной ответственности при судебных конфликтах, предоставлял боярам ряд других привилегий, в том числе свободу выезда за границу для службы.


   Казимир IV Ягеллон, великий князь литовский в 1440 – 1492 годах, король польский в 1447 – 1492 годах   Права и обязанности шляхты


   Правовое положение шляхетского сословия, созданное великокняжескими привилеями XIV – XVI веков и получившее окончательное оформление в Статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 годов, резко отличалось от правового положения иных категорий населения. Шляхта могла владеть землей на правах личной собственности, имела право беспошлинно торговать продукцией своих имений, в том числе вывозить их за границу, была освобождена от выплаты таможенных пошлин на товары, приобретенные за границей для личного пользования, а также от всех других налогов и повинностей, кроме обязанностей несения военной службы во время войны и выплаты денежных средств на военные нужды, которые собирались по решению общего сойма.

   Шляхтич имел право оставлять службу у одного магната и переходить к другому, а также свободно выезжать за пределы страны. Он сохранял свободу независимо от того, как долго находился на службе у того или иного магната или проживал на арендованной у него земле. В законодательных актах провозглашались неприкосновенность личности шляхтича, которого было нельзя заключить в тюрьму до суда. Судить его могли только равные ему другие шляхтичи. Только шляхта имела право занимать государственные должности и участвовать в заседаниях сойма. Для защиты общих интересов шляхта имела право объединяться в политические союзы-конфедерации.


   Основным занятием для большинства шляхтичей в мирное время были охота, пиры и танцы, сформировавшие особый тип шляхетской культуры XVI – XVIII веков   Основной обязанностью шляхты являлась военная служба. В 1502 году на сейме в Новогородке было установлено, что каждый землевладелец должен переписать своих людей и списки отдать Великому князю под присягою, что ничего не утаил. С каждых десяти имевшихся у него служб (крестьянских дворов) шляхтич должен был выставить с собой ратника в «зброе» (вооруженного – прим. ред.), на коне и с копьем. Начиная с 1528 года ратник в полном вооружении должен был выставляться с каждых восьми служб. Кто имел только восемь, обязан был выезжать сам. В документах их называли «конные бояры, якия людей не маюць», или «пешая шляхта». У кого людей было меньше или совсем не было, должны были снаряжать воина вскладчину от соответствующего числа крестьянских дворов в их собственности.

   Было установлено, что не явившийся к сроку на сборный пункт подвергается штрафу в 100 грошей, кто не выедет неделю спустя, теряет имение, а за дезертирство полагалась смертная казнь. В 1528 году было установлено, как должен быть снаряжен воин в походе: «на добром кони во зброи з древом, с прапором, на котором бы был панцер, прылъбица, меч, або корд, сукня цветная, павеза и остроги две». В том же году был составлен список, кто и сколько всадников по призыву к ополчению должен выставить. Наибольшее число воинов выставляли Виленское воеводство (3605 человек, из которых 466 всадников со всех своих имений должен выставить виленский воевода Гоштовт), Трокское воеводство (2861 человек, из которых трокский воевода выставлял 426 всадников), а также Жмудская земля (1839 человек, из них 371 всадника выставлял жемайтский староста). Общая численность посполитого рушения могла достигать 10 178 воинов.

   Эти и другие данные переписей войск ВКЛ в 1528, 1565 и 1567 годах явно показывают огромную имущественную разницу между различными представителями одного сословия. В то время, когда крупные феодалы могли выставить в армию целые конные отряды, представители мелкой шляхты не имели даже положенного вооружения. По количеству выставленных шляхтой воинов их можно разделить их на пять основных категорий в зависимости от величины земельных владений. К первой группе относятся самые мелкие шляхтичи (1 всадник), затем мелкие (2 – 10 всадников), средние (11 – 50 всадников), крупные (60 – 100 всадников), магнаты (более 100 всадников).

   Абсолютное большинство военнообязанных шляхтичей принадлежит к группе самых мелких и мелких землевладельцев. В 1528 году они составляли 2562 человек, или 81 процент всех шляхтичей, явившихся на смотр из белорусских поветов (уездов). При этом они выставляли 53,6 процента всех ( 3873 ) лошадей из белорусских поветов, или 10,5 % всех ( 19817 ) лошадей ВКЛ.


   Шляхетское ополчение ВКЛ на картине неизвестного художника «Битва при Орше», 1530-е годы


   Категории шляхты


   Наиболее заметной группой господствующего сословия являлась высшая знать, в состав которой вошли потомки удельных русских и литовских князей и старших дружинников, богатые вотчинники, и крупные землевладельцы, крупнейшие иерархи церкви. Примерно с середины XV века для ее обозначения в государственно-правовых актах начинает использоваться термин «паны». В Статутах ВКЛ и других документах выделяются следующие их категории:
   • «Паны радные» – высшая знать, представители которой занимали придворные должности и заседали в составе Рады ВКЛ;
   • «Паны хоруговные» – крупнейшие землевладельцы, выступавшие в поход под своими знаменами (хоругвами) во главе собственных отрядов;
   • «Панята» – богатые землевладельцы, выступавшие на войну под особой хоругвой в составе особого отряда, отдельно от поветового ополчения шляхты.

   Как правило, панами-радой и панами хоруговными являлись представители одних и тех же семей. Во второй половине XVI века эта группа по польскому образцу стала называться «магнатами». «Попис войска ВКЛ» 1528 года насчитывал 23 магнатских рода, аналогичный документ 1567 года – уже 29 родов, каждый из которых владел более чем тысячей крестьянских дымов.   Магнаты Речи Посполитой первой половины XVII века. Фрагмент картины Томаша Долабеллы


   На более низкой в сравнении с этой группой ступени находились «бояре-шляхта», или со второй половины XVI века – просто «шляхта», – которые также были внутренне весьма неоднородной группой. Ее костяк составляли средние и мелкие собственники, которые обладали хорошей оседлостью и владели одним или несколькими имениями с собственными землями и обрабатывавшими их зависимыми крестьянами. Они, как правило, имели наследственные гербы, или наделялись ими, получив шляхетство от короля. Впоследствии, в XVII – XVIII веках, эта группа получила название «фольварочной шляхты».

   Еще ниже ступенью находилась наиболее многочисленная группа малоимущей шляхты, владевшей лишь 5 – 10 волоками земли (волока — 21,36 га), которые, при отсутствии зависимых крестьян, они обрабатывали собственными силами. Совершенно не отличаясь от крестьянства в имущественном плане, малоземельная шляхта пользовалась всеми основными привилегиями своего сословия и обладала характерной корпоративной культурой. Зачастую образовывались целые шляхетские поселения, так называемые «застенки» или «околицы», которые были обособлены от соседних крестьянских поселений. Их население известно как «застенковая», «околичная» или «загоновая» шляхта.

   Наконец, в самом низу находилась безземельная шляхта («голота»), которая жила за счет аренды государственных или магнатских земель на условиях выплаты оброка («чиншевая шляхта»), или за счет службы («служилая шляхта»).


   «Шляхтич на загроде равен воеводе». Небогатый шляхтич, рисунок XVIII века   Особенностью Великого княжества Литовского являлось наличие значительной по численности промежуточной группы, занимавшей положение между шляхтой и крестьянами. Таким промежуточным статусом, например, обладали «панцирные бояре», или «панцирные слуги», набиравшиеся из вольных людей, крестьян и мещан и селившиеся в пограничных с Московской державой районах. На условиях бесплатного пользования наделами и рядом других привилегий они должны были участвовать в походах «с имений своих поспол (наравне – прим. ред.) с бояры», а также нести пограничную и гарнизонную службу. Между походами они должны были подчиняться местному каштеляну.

   Другой подобной группой являлись «путные бояре» («путные слуги», «сельские путники»), выполнявшие «путную службу», т.е. поездки по поручениям администрации и за это получавшие аналогичные права пользования полученным от Великого князя земельным наделом. Пока границы шляхетского сословия оставались открыты, эти военнообязанные крестьяне часто стремились, – и в большинстве случаев им это действительно удавалось, – попасть в его ряды. Известны, однако, и противоположные случаи, когда бояре-слуги, которые не могли выполнять свои обязанности, переводились в категорию зависимых крестьян.
   Šaltinis:http://warspot.ru/9185-shlyahta-velikogo-knyazhestva
   Last edited by Danas; 6 September 2017, 13:44. Reason: Perkelta iš kitos temos.

   Komentuoti


   • #18
    Įdomus filmukas, Lietuvos kariai nuo seniausių laikų iki šiandienos:

    Last edited by Danas; 21 March 2018, 14:21. Reason: Perkelta iš kitos temos. Danas

    Komentuoti


    • #19
     Tikra „Sostų karų“ intrigų karuselė: kaip LDK kariauna Kauno pilį užėmė

     Kauno istorijoje verčiamas naujas puslapis – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas dr. Vytenis Almonaitis išsiaiškino daug iki šiol nežinotų detalių apie Nemuno ir Neries santakoje stovėjusią kryžiuočių pilį, kurios užėmimas 1384 metais lietuviams leido sustabdyti Vokiečių ordino žygį į rytus. Istoriniai faktai primena serialo „Sostų karai“ intrigas: Vytauto apgauti kryžiuočiai, žiauri pilies komtūro žūtis ir netikėtas pilies gaisras, rašoma pranešime spaudai...

     Komentuoti


     • #20
      LDK šio karo nenorėjo, bet kariavo. Nugalėjo, bet nieko nelaimėjo

      Daugiau skaitykite: https://www.lzinios.lt/lzinios/Istor...laimejo/262024
      © Lietuvos žinios

      Komentuoti


      • #21
       Tema įdomi, o parašyta mažai - va kitas, žymiai išsamesnis straipsnis apie Marienverderio užėmimą:

       Kaip lietuviai Kaune nugalėjo kryžiuočius
       http://www.lzinios.lt, 2014.10.24

       Komentuoti


       • #22
        Atkurtos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pėsčiosios gvardijos regimento uniformos pristatomos minint Valstybės dieną

        Liepos 6 dieną, minint Valstybės - Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, dviejų šalių - Lietuvos kariuomenės ir Nyderlandų karališkasis kariuomenės orkestrai, pasipuošę istorinėmis uniformomis surengs bendrą koncertą „Istorija muzikos garsuose" Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje.        Koncerto metu pirmą kartą viešai bus galima pamatyti Lietuvos kariuomenės orkestro muzikantus, dėvinčius istorines Lietuvos didžiosios kunigaikštystės XVIII a. pėsčiosios gvardijos regimento uniformas bei išgirsti šių uniformų istoriją. Kartu dalyvausiantis Nyderlandų karališkasis kariuomenės orkestras dėvės XIX a. istorinę uniformą.        „Atkurta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės uniforma, kurią dėvės Lietuvos kariuomenės orkestras, visų pirma reprezentuoja Valstybę. Tai puiki galimybė ne tik įamžinti svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį, bet ir praplėsti mūsų istorijos žinias", - sakė uniformų atkūrimo projekte dalyvavęs Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas Arvydas Pociūnas. Pasak istoriko, istorinės uniformos įprasta užsienio šalių praktika. Pavyzdžiui, oficialių priėmimų metu šalia Prancūzijos prezidento matome XIX amžiaus dragūnus, o Vatikane - Šveicarijos gvardijos karių rikiuotę.        XVIII a. pėsčiosios gvardijos regimento istorinių uniformų rekonstrukcija vyko trejetą metų. Tai jau trečiasis etapas, kuriuo atkuriamos Lietuvos valstybės karinės uniformos. Iki šiol yra atkurtos XIV a. kario ir dalinai tarpukario Lietuvos - Garbės sargybos kuopos karių uniformos.        Rengiant šių uniformų atkūrimo projektą dalyvavo istorikai: Arvydas Pociūnas, Aleksejus Luchtanas, Valdas Rakutis, Karolis Zikaras ir kiti. Istorikai tyrė turimą informaciją apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karinius vienetus, jų aprangą ir uniformų detales.        Svarbia projekto įgyvendinimo dalimi buvo specialios eksponatų ir detalių apžiūros Lenkijos Kariuomenės muziejuje Varšuvoje, Nacionalinio dailės muziejaus archyvuose Krokuvoje ir Vytauto didžiojo karo muziejuje Kaune. Rengiant projektą, vienu svarbiausių šaltiniu buvo dailininko Jozef Harasimowicz piešiniai. Pagal aprašytą projektą naujas uniformas siuvo dizainerė Daina Rimkevičienė.        Lietuvos kariuomenė puoselėja ir tęsia karines tradicijas, neatsiejamas nuo valstybingumo formavimosi pagrindų. Siekiant įmažinti svarbų Lietuvos istorijos periodą ir kartu stiprinti visuomenės pasididžiavimą savo istorija buvo nuspręsta atkurti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės XVIII a. pėsčiosios gvardijos regimento uniformas.        Istorinėmis uniformomis pasipuošusį Lietuvos kariuomenės orkestrą bus galima matyti svarbiausių valstybės renginių ir švenčių metu. Taip pat Lietuvos kariuomenės orkestras sėkmingai dalyvauja karinės muzikos festivaliuose užsienyje.        Nyderlandų karališkais orkestras tarnyboje jau beveik du amžius - 1828 m. Nyderlandų karalius Viljamas I išleido įsakymą suformuoti Grenadierių ir Šaulių sargybos batalionus. Jau po metų buvo įkurtas Grenadierių bataliono štabo orkestras, kuris vėliau tapo Karališkuoju kariniu orkestru dėvinčiu uniformas, parengtas pagal XIX a. grenadierių uniformų projektus. Tai vienintelė karinė grupė Nyderlanduose, turinti karališką statusą.        Liepos 6 d. renginio programa:        12.15-12.45 val. Nyderlandų karališkojo kariuomenės orkestrokoncertas V. Kudirkos aikštėje

        12.45-13.00 val. Nyderlandų karališkojo kariuomenės orkestras žygiuoja Į S. Daukanto aikštę

        13.00-13.45 val. Nyderlandų karališkojo kariuomenės ir Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas

        „Istorija muzikos garsuose" S. Daukanto aikštėje, Vilniuje. Specialią parodomąją programą parengė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai.        Kontaktinis asmuo: Laimis Bratikas, el. paštas [email protected]; tel.: +370 620 67504

        Nuotraukos srž. sp. Ievos Buzeikaitės, Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Nyderlandų karališkojo orkestro        http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuome...bes_diena.html

        Komentuoti


        • #23
         Gal kas žino kur gauti šią knygą

         Vidmantas Aitini
         "Pro Deo et Patria. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės husarai 1500 - 1673 m. Abiejų Tautų Respublikos husarų ginkluotė Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose"

         Komentuoti


         • #24
          Rusų požiūris. Populiari versija
          Neitin patinka pateikimas, tačiau įdomu kas sakoma.          Komentuoti


          • #25
           Originally posted by Jonas Peržiūrėti pranešimą
           Rusų požiūris. Populiari versija
           Neitin patinka pateikimas, tačiau įdomu kas sakoma.           Nors aš esu šio forumo "rusofilas" (kai kurių forumiečių nuomone), bet IMHO dėti čia rusiško šovinisto ir stalinisto Pučkovo-Goblino pašnekesius su į jį panašiais manau nevertėtų, nebent į temą Informacinis karas prieš Lietuvą ir Baltijos šalis.
           Net norint sužinot alternatyvų požiūrį į LDK istoriją geriau pasitelkt adekvatesnius žmones, kurių tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje tikrai yra.
           Šis komentaras tinka ir kitam tamstos pranešimui:

           https://www.militaryforum.lt/forum/k...7187#post27187
           Last edited by Danas; 26 December 2019, 14:29.

           Komentuoti


           • #26
            Originally posted by Danas Peržiūrėti pranešimą
            Nors aš esu šio forumo "rusofilas" (kai kurių forumiečių nuomone), bet IMHO dėti čia rusiško šovinisto ir stalinisto Pučkovo-Goblino pašnekesius su į jį panašiais manau nevertėtų, nebent į temą Informacinis karas prieš Lietuvą ir Baltijos šalis.
            Net norint sužinot alternatyvų požiūrį į LDK istoriją geriau pasitelkt adekvatesnius žmones, kurių tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje tikrai yra.
            Šis komentaras tinka ir kitam tamstos pranešimui:

            https://www.militaryforum.lt/forum/k...7187#post27187
            Danai? jau praklausyti spėjai??

            OK. paminėtas veikėjas - šovinistas, bet man atrodo šios jo laidos man įdomios.
            Last edited by Jonas; 26 December 2019, 15:08.

            Komentuoti


            • #27
             O lietuviai čia prie ko?

             Pamiršta pergalė prie Olyvos: kaip XVII a. pradžioje jūrų mūšyje lietuviai sumušė švedus

             Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/ar-zinai/naujie...zEwqQlk&copied

             Komentuoti


             • #28
              Originally posted by Eimantas Peržiūrėti pranešimą
              O lietuviai čia prie ko?

              Pamiršta pergalė prie Olyvos: kaip XVII a. pradžioje jūrų mūšyje lietuviai sumušė švedus

              Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/ar-zinai/naujie...zEwqQlk&copied
              Taip, aš irgi tą patį pastebėjau - net pakomentavau po straipsniu.
              Realiai tai čia buvo daugiausiai olandų (ir kažkiek škotų) pergalė už lenkų pinigus - LDK net šalia nestovėjo. Pretenduoti į šitą pergalę tai tas pats, kas pretenduoti į Sobieskio pergalę prieš turkus prie Vienos 1683 m. - kaip žinia LDK kariuomenė tada užsilaikė (kažkur skaičiau, kad net specialiai - dėl Paco konflikto su Sobieskiu) ir atvyko jau po visam.
              Beje dar autorius ir su jūriniais terminais nedraugauja - laivyną dalina ne į eskadras, o į eskadronus.
              Kam įdomu - žymiai išsamesnis straipnis ta pačia tema (rusiškai):

              Страсти по Данцигу
              http://warspot.ru, 2018.04.01
              Last edited by Danas; 27 March 2020, 15:13.

              Komentuoti


              • #29
                

               Komentuoti


               • #30
                Prikeltas iš užmaršties Oršos mūšis

                http://www.voruta.lt/prikeltas-is-uz...4BiSbn_oWq2ZbU

                Komentuoti

                Vykdoma...
                X